Kalendar:
Församlingen
Datum:
2017-09-03 11:00 - 12:00
Författare:
Anders Renström

Beskrivning

Gudstjänst med Nattvard  Anna-Karin Holmberg,  Miriam Berjlund     Lunch och gemenskapsaktiviteter  efter gudstjänsten.

 

 

Back to top