ssk2

I Söndagsskolan får alla barn från 3 år vara med. Vi träffas under gudstjänsttid, finns med i församlingens gudstjänst några minuter sedan fortsätter vår samling med sång, bibelberättelse och pyssel. Förmiddagen avslutas med kyrkfika.

Back to top