Välkommen till Hudiksvalls Missionsförsamling!

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Vi utgör en fri och självständig kyrka ansluten till Equmeniakyrkan i Sverige.

Medlemmar

Missionsförsamlingen har nu drygt 140 medlemmar i olika åldrar. Vi vill utgöra en gemenskap med Jesus Kristus som centrum och kraftkälla. Alla söker vi livsmening, brottas med tillvarons djupa frågor. Församlingen är en plats där gudstron får utrymme att växa och mogna.

Hela livets kyrka

Den kristna församlingen är hela livets kyrka och vill möta den moderna människans behov i alla åldrar och skilda livssituationer. Barnvälsignelse, dop av barn eller vuxna, konfirmation, vigsel, begravningsgudstjänst - en kyrka som delar både glädje och sorg.

Gudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst - en mötesplats mellan Gud och människa, en gränsöverskridande gemenskap där alla åldrar ryms. Gudstjänsten vill vara ett "andrum" där vi får hämta ny kraft och glädje. Sång och musik, bön, bibel-läsning, barnens minuter, predikan, nattvard - olika sätt att uttrycka vår tro. Efter gudstjänsten serveras också kyrkkaffe och kyrksaft.

Verksamhet

Församlingens arbete leds av en vid årsmötet vald styrelse samt olika kommittéer och råd. Vår verksamhet har många olika grenar. Regelbundet återkommande samlingar som dagträffar, bibelsamtal samt enstaka arrangemang som kvinnofrukost, marknad, konstvecka.
Sång, musik och ibland även dans berikar och inspirerar församlingens liv. Körsång, duett, kvartett, kompgrupper, gospelhelg när hela kyrkan 'sätts i gung' - Ja, mångfalden är stor och skapar glädje. Församlingens olika verksamhetsgrenar är självklart öppen för alla, oavsett medlemskap. Barn- och ungdomsarbetet bedrivs av vår ungdomsorganisation Hudiksvalls Equmenia i Missionskyrkan (HEM).

Back to top